Bloei

Bloei gaat over opgroeien, groter en wijzer worden. Over de geestelijke en fysieke veranderingen die daarmee samen gaan.

De transformatie die een jong mens ondergaat is een ingrijpend proces. Soms vinden veranderprocessen ogenschijnlijk overnacht plaats: gisteren dacht je nog op een bepaalde manier, vandaag heb je ineens hele nieuwe inzichten.

Je lijf verandert, soms tegen je wil in. Misschien zou je wel eeuwig kind willen blijven, want je raakt je onbevangenheid elke dag een beetje meer kwijt. Verantwoordelijkheden komen er voor terug. Maar is dat wel wat je wilt?

Via beeld onderzoek ik hoe mijn innerlijke ervaringen tijdens mijn - verstoorde - puberteit zich verhouden tot innerlijke ervaringen van andere opgroeiende meisjes. Mijn eigen dochter staat hiervoor model. Hoe kan ik deze ervaringen vertalen naar een universeel beeld?

Uit het experiment van de serie Equilibrium - waarin beweging en evenwicht centraal staan - ontstaat de serie Bloei - Ik Sta. Verstilde beelden waarin de innerlijke ervaring zich toont in een aangenomen pose. Ook hier is 'Niets is wat het lijkt': ogenschijnlijke stilstand camoufleert hier de enorme potentie in groei en ontwikkeling in die leeftijdsfase.

Belangrijk is hier wederom de onderschildering in lijn: potlood en olieverf domineren het beeld. Heel bewust blijven partijen ongeschilderd, zodat ruimte blijft voor persoonlijke invulling door de toeschouwer die er als het ware zijn eigen kleuring aan toe kan voegen.

De figuren zijn opnieuw niet in een gedefinieerde omgeving geplaatst, hetgeen vervreemdend werkt en er meer nadruk op het beeld ligt. Sommige delen zijn juist wel uitgewerkt om de stoffelijkheid te benadrukken.